0 Kč

út - so: 15:00 - 23:00

CRAFT BEERS & BURGERS

462 let právo várečné

Roku 1560 bylo městu Liberci uděleno právo várečné. Letos si proto připomínáme 462 let od jeho vydání.

462 let

Na rozkvětu Liberce mělo velký podíl jedno z nejvýnosnějších privilegií, právo vařit pivo, tedy právo várečné, které libereckým měšťanům udělil 24.6.1560 Bedřich z Redernu. S odkazem k tomuto historickému datu si proto chceme tento významný den připomenout a u příležitosti kulatého výročí i oslavit. Právo vařit pivo udělili svobodní páni von Rädern městu Liberec za tím účelem, aby "mohly být školy, kostely a také městské budovy, co nejlépe udržovány". Jak značné příjmy z tohoto privilegia plynuly je patrno z historických záznamů. Téměř všechny náklady na stavbu radnice byly zaplaceny z výnosu pivovarského urbáře. Už z toho je patrné, že právo várečné mělo pro naše město velmi vysoký finanční význam. Právo várečné bylo znovu potvrzeno 23.února 1592 Melchiorem z Redernu. Podle posledního dokumentu, který město obdrželo, je doslovně uvedeno, že je městu Liberec uděleno formální právo mílové na pivo, které uvaří, protože "všichni rychtáři a poddaní panství Liberec, jakož i manští (lenní) rychtáři, mají zakázáno ve svých krčmách vařit pivo a mohou je nakupovat jen v Liberci.

Měšťané města Liberec jsou oprávněni vyjíždět na kontrolu po rychtách, manských statcích a k poddaným, zabavit jim odjinud protiprávně dovezené pivo a přivézt je i s rychtáři, nebo těmi u koho je najdou, na zámek do Liberce.“ Později bylo toto privilegium potvrzeno také Rudolfem II. Právo várečné neobdrželo město ihned jako celek. Dostali je majitelé takzvaných pivovarských dvorů, kterých bylo v Liberci v roce 1592 celkem 63. Privilegium vařit pivo vydané Melchiorem z Redernu nařizovalo, že se od nynějška zachová tento počet, protože v minulých letech vznikl "velký nepořádek v dělení domů a míst, kde se vařilo pivo. Jeden se rozdělil na dva, vaření piva se povolilo v obou a v jiných se pokazilo nebo zaniklo". Bylo rozhodnuto, že se z počátku bude vařit tím způsobem, že vyučený, městem a vrchností pověřený sládek, který složí přísahu, bude chodit po pořádku po jednotlivých právovárečných domech, přinese si potřebné nářadí a uvaří tam pivo ve stanovené kvalitě.

Během prvního čtvrtstoletí od získání písemného privilegia opravňujícího vařit pivo se právováreční měšťané "po řadě", (tj., když na ně došla řada), střídali ve vaření piva ve vlastních domech. Poté se v roce 1595 přikročilo k výstavbě společného pivovaru. Po bitvě na Bílé hoře bylo město Liberec dne 21. prosince 1622 přinuceno předběžně "na zimu" přenechat "milostivé vrchnosti" svůj "městský pivovar", včetně sladovny. Bylo přislíbeno, že jakmile bude postaven panský pivovar, bude městský pivovar vrácen. To byl jen předběžný stav, protože Albrecht z Valdštejnu všem městům, která do svého majetku získal koupí nebo darem od císaře, odňal pivovarský urbář a zřídil v nich panské pivovary, které mu přinášely bohatý zisk. Liberečtí právovareční měšťané se za podpory městské rady opakovaně obraceli s "úpěnlivými prosbami" na Valdštejna, aby jim toto privilegium neodnímal, protože bylo potvrzeno také od císaře. Když jednoho dne k Valdštejnovi znovu přišla delegace a přednesla opět stejnou záležitost, sdělil jí obratem "nechť ustoupí od svého požadavku nebo budou všichni domů posláni o hlavu kratší". Rádi bychom tedy navázali na toto historické datum, nejen jeho pravidelnou oslavou, ale i výstavnou pivovaru, který plánujeme jen 150 metrů od již zaniklého měšťanského pivovaru.

pivovar2.jpg

Aktuality

 • 462 let právo várečné

  27. 6. 2022

  Značné příjmy městu díky udělení práva várečného si připomeneme v článku

 • Festival malých pivovarů BARFEST

  14. 6. 2022

  Třetí ročník BARFESTU, který nabídne tentokrát regionální piva z minipivovarů, která jste vždycky chtěli navštívit, ale neudělali jste to.

 • SOUR je tu! Mango Piňa Colada

  8. 6. 2022

  Kyseláče nastupují když je venku teplo a slunce, My začneme jejich sezonu Mango Piňa colada Sourem od Madcatu

Archív